معرفی مـهـرفـا
مهرفا ، یک فروشگاه محصولات دانلودی است که قادر است با سفارش هر محصول ، مشتری را به درگاه مناسب ارجاع دهد و پس از تائید از صحت پرداخت وجه بصورت خودکار محصول را در اختیار مشتری قرار دهد .
روش ارائه فایل به مشتری به صورت فورس دانلود با لینک دانلود دینامیک و مدت دار است . همچنین کد رهگیری یکتایی در اختیار مشتری قرار میگیرد تا در صورت بروز مشکل ، مشتری بتواند محصول را دوباره دریافت کند یا به مدیر تیکت بزند و پاسخ دریافت کند.
جستجو در سایت
موضوعات

   تالاب انزلی

date دسته بندی : مقالات جغرافیا ایران

این مطلب در موردتالاب انزلی  و در 26 صفحه می باشد و در آن درباره موقیعت و جغرافیای تالاب انزلی به طور تخصصی و مفصل   توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است  :

تالاب انزلی تالاب زیباییست که در سواحل جنوبی دریای خزر در ایران واقع شده است. این تالاب زیستگاه مناسبی برای پرندگان مهاجر است وبه این دلیل دارای اهمیت بین المللی می باشد و در خرداد ماه سال 1354 در سایت رامسر به ثبت رسید. به دلیل ورود فاضلاب و زباله جامد از مناطق اطراف وآلودگی حاصل از فعالیتهای کشاورزی کیفیت آب تالاب کاهش یافته است . قطع بی رویه درختان و چرای مفرط دام در مناطق ییلاقی باعث حمل رسوبات از این مناطق شده است. به منظور بهبود شرایط زیست محیطی تالاب، دولت ژاپن و ایران تصمیم گرفتند که مطالعات مشترکی را آغاز کنند. سرمایه گذاری در این بخش توسط آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) صورت گرفته است

تالاب انزلی منطقه وسیعی با شرایط متفاوت زیست محیطی (تقریبأ 193 کیلو متر مربع) است که تشکیل شده است از گستره  آب شیرین با بستری از نیزار-  مناطق آبی کم عمق وچمنزارها یی که بصورت فصلی غرقا ب می شوند. تالاب بستر و محل منا سبی برای تخمگذاری و پرورش ماهیان و زمستا نگذرانی گروه کثیری از پرندگا ن مها جر است که از منا طق سرد سیر سیبری یا دیگر منا طق جها ن به این نا حیه مها جرت  میکنند( اسکات-1374 ). تالاب انزلی توسط یک مرز شنی(که شهر بندر انزلی با جمعیت 12000 نفر در آن واقع است) از دریای خزر جدا شده است. بیشتر نواحی شرقی تالاب و منطقه حفا ظت شده سیا ه کشیم به طور گسترده ای پوشیده از نیزار است. اما غرب و نواحی مرکزی دارای سطح با ز آبی است. این تالاب در خرداد ما ه سا ل 1354 (ژوئن 1975) در سا یت رامسر به ثبت رسید. نوسا نا ت سطح آب دریای خزروپدیده یوتریفیکا سیون ( غنی سا زی آب توسط مواد مغذی)،که در اثر ورود فا ضلاب تصفیه نشده ایجا د می شود ، با عث شد که اکوسیستم تالاب رو بزوال نهد. با توجه به این موضوع کنوانسیون رامسر تصمیم گرفت که تالاب انزلی را در فهرست “مونترو” به ثبت برساند و متذکر شود که اقداما ت احیای تالاب با ید بدون فوت وقت صورت گیرد.

پرندگان

145 گونه  پرنده مها جر در ایران شناخته شده اند. 77 گونه( 53%) از این پرندگا ن را می توان در تالاب انزلی مشا هده نمود. در سا ل 1381 حدود 700،000 پرنده مهاجر از قبیل اردک، غا ز، قو وچنگر در تالاب مشا هده شده اند که از سیبری یا دیگر منا طق جهان  به این ناحیه مها جرت کرده اند. تالاب یکی از مهمترین زیستگا هها برای زمستا نگذرانی پرندگا نی نظیربا کلان کوچک  است که در اواسط زمستا ن به طور منظم پذیرای بیش از 500 پرنده می با شد. پلیکا ن سفید، پلیکا ن پا خا کستری، وغا ز پیشانی سفید کوچک از پرندگا نی  محسوب می شوند که بسته به شرایط آب و هوایی در این مکا ن زمستا نگذرانی می کنند . این منطقه بعنوان گذرگا ه پرندگا نی نظیر اردک سر سفید، سلیم سینه بلوطی، خروس کولی شکم سیا ه و پا شلک کوچک به ثبت رسیده است. ازگونه های ارزشمند دیگر پرندگا نی  شا مل قوی کوچک، اردک بلوطی ، عروس غا ز و اردک سر سیا ه می باشد که در ایران در معرض خطر انقراض می باشند.

گیاهان

گیا ها ن تالابی موجود در تالاب انزلی به طور کلی در چها ر گروه طبقه بندی می شوند:(1) گیا ها ن غوطه ور (2) گیا ها ن شنا ور (3 ) گیا ها ن بن در آب و(4) گیا ها ن خشکزی. 9 گونه از گیا ها ن غوطه ور (نظیر زا رم واش در وسعت بالا)، 11 گونه از گیا ها ن شنا ور ( سه کوله خیز،عدسک آبی و سله با قلا یا لاله مردابی )، 11 گونه از گیاها ن بن در آب( نظیر نی - لویی  ) و 6 گونه از  گیاها ن خشکزی را می توان در تالاب انزلی مشا هده نمود.

ماهیها

خروجی تالاب انزلی به دریای خزر می ریزد. این امر با عث شده که تالاب به عنوان مکا ن منا سبی برای تخمگذاری گونه های ما هیا ن بشمار آید. بعبارت دیگر برخی از این گونه ها فقط در تالاب انزلی یا فت می شوند و در هیچ نقطه ای از بخش جنوبی دریای خزرنمی توان آنها را مشاهده نمود39 گونه از 49 گونه ماهیان تالاب انزلی منحصرأ در تالاب زندگی می کنند. زالون، رفتگر سنگی، گاوماهی مرمری،  سیم، سس ما هی ، ما هی ریز نقره ای، سوف هشتر خا ن، و کولی از گونه های رایج ما هیا ن تالاب می با شند.

از جمله زیباترین مناظر آبی گیلان سبز گیلان تالاب انزلی است. این تالاب محل تخم ریزی آبزیان و پناهگاه و مأمن پرندگان بومی ومهاجر است. در داخل تالاب ، جزایر زیبایی وجود دارد و دو شهر زیبای انزلی وآب کنار در ساحل آن قرار دارند.

 

تالاب انزلی باوسعت 180 تا 200 کیلومترمربع حکم تصفیه خانه را برای آب رودخانه هایی دارد که به دریای خزر می ریزد. این تالاب با بیش از 100 گونه پرنده، 50 گونه ماهی ، صدهاگونه موجودات گیاهی ، جانوری و میکروسکوپی و دهها گونه گیاهی اکوسیستم کم نظیری دارد. تالاب انزلی از سال 1354 جزو تالابهای بین المللی تحت حفاظت شد و مهمترین منبع تکثیر وتولید ماهیان خاویاری واستخوانی دریای خزراست. تالاب انزلی به عنوان یکی از مهمترین تالابهای بین المللی چندسالی است با بی توجهی های زیادی روبرو شده است. تا آنجا که این تالاب درآستانه یک بحران بزرگ که منجر به نابودی آن می شود قرار گرفته است. درپی اوج گیری آلودگی و تخریب بندرانزلی که رسانه های بسیاری به آن پرداختند و عمق فاجعه مشخص شد، سازمان ملل متحد به یاری شتافت و قرار بود از امسال این تالاب بزرگ با پنج میلیون دلار ساماندهی شود. این تصمیم در فهرست برنامه های عمران سازمان ملل متحد و محیط زیست (UNDP ) سازمان ملل متحد قرار گرفت که باتوجه به احداث جاده کمربندی بندرانزلی که 16 کیلومترآن از داخل تالاب انزلی می گذرد ازاین فهرست حذف شد!!!.

 

مشخصات و موقعیت جغرافیایی تالاب انزلی :

 

تالاب انزلی در ساحل جنوب غربی دریای مازندران در غرب دلتای سفید رود و در جنوب بندر انزلی گسترده است. این تالاب از غرب به کیور چال و آبکنار، و از جنوب به صومعه سرا و بخش های شهرستان رشت،  محدود شده است.

 

این تالاب در قسمت جنوبی بندر انزلی قرار دارد و طول متوسط آن در امتداد شرقی - غربی 30 کیلومتر و عرض متوسط آن در امتداد شمالی - جنوبی تقریبا 3 کیلومتر و وسعت کنونی آن بیش از 100 کیلومترمربع است. در حالی که تالاب انزلی در گذشته با باتلاق های اطراف آن در وسعتی حدود 400 تا 450 کیلومتر گسترده بوده است. حداکثر عمق آب در بهار 5/2 متر در قسمت غربی و میزان بارندگی در این منطقه سالانه 1500 تا 2000 میلی متر است. 27 رودخانه مهم گیلان به این تالاب سرازیر می شوند. رودخانه های کوچک و بزرگی در سمت جنوب ، شرق و غرب به تالاب وارد می شوند که از مهمترین آنها می توان به رودخانه بهمبر، ماسوله رودخانه ، قلعه رودخانه پسیخان ، پیربازار و شیجان رود اشاره کرد. همچنین رودخانه هایی نیز از تالاب خارج می شوند، که عبارتند از:

تازه بکند، نهنگ روگا، راسته خاله و پیر بازار روگا، سوسر روگاه که این رودخانه ها در جلوی بندر به یک کانال مشترک تبدیل شده و از طریق همین کانال وارد دریای خزر می شوند.

دانلود - 2600 تومان

بندر انزلی , تالاب انزلی , جغرافیای تالاب انزلی , موقیعت تالاب انزلی
پیگیری فایل های خریداری شده
ایمیل شما :
کد پیگیری : 
صفحات جداگانه
لینک ها

ما همیشه تلاش می کنیم ، خدمات و متمایزی به مشتریان خود ارائه کنیم لذا شما میتوانید نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنند . منتظر شنیدن نظرات شما هستیم  ارسال نظرات و پیشنهادات

تحلیل آمار سایت و وبلاگ