معرفی مـهـرفـا
مهرفا ، یک فروشگاه محصولات دانلودی است که قادر است با سفارش هر محصول ، مشتری را به درگاه مناسب ارجاع دهد و پس از تائید از صحت پرداخت وجه بصورت خودکار محصول را در اختیار مشتری قرار دهد .
روش ارائه فایل به مشتری به صورت فورس دانلود با لینک دانلود دینامیک و مدت دار است . همچنین کد رهگیری یکتایی در اختیار مشتری قرار میگیرد تا در صورت بروز مشکل ، مشتری بتواند محصول را دوباره دریافت کند یا به مدیر تیکت بزند و پاسخ دریافت کند.
جستجو در سایت
موضوعات

   برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک

دسته بندی : مقالات مدیریت

این مطلب در مورد برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک و در 18 صفحه می باشد و در آن درباره منابع انسانی و برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد استراتژیک  توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است  :

» ادامه مطلب ...

دانلود - 1800 تومان

برنامه ریزی منابع انسانی , رویکردی استراتژیک

   بررسی موانع و چالشهای توسعه روستایی ایران

دسته بندی : مقالات کشاورزی

این مطلب در مورد  بررسی موانع و چالشهای توسعه روستایی ایران   و در 17 صفحه می باشد و در آن درباره توسعه روستایی و بررسی موانع و چالشهای آن  توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است  :

» ادامه مطلب ...

دانلود - 1700 تومان

بررسی موانع و چالشهای , توسعه روستایی ایران , روستا در ایران

   بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار روستایی با تاکید بر کشاورزی پایدار

دسته بندی : مقالات کشاورزی

این مطلب در مورد  بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار روستایی با تاکید بر کشاورزی پایدار   و در 14 صفحه می باشد و در آن درباره کشاورزی پایدار و عوامل موثر بر توسعه پایدار روستایی توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است  :

» ادامه مطلب ...

دانلود - 1400 تومان

بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار روستایی , تاکید بر کشاورزی پایدار

   اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها و مراکز

دسته بندی : مقالات مدیریت

این مطلب در مورد  اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها و مراکز   و در 59 صفحه می باشد و در آن درباره اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت در سازمانها  توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است  :

» ادامه مطلب ...

دانلود - 5900 تومان

اصول و مبانی سرپرستی , مدیریت سازمانها و مراکز

   اصول مدیریت و کنترل پروژه ها

دسته بندی : مقالات مدیریت

این مطلب در مورد  اصول مدیریت و کنترل پروژه ها   و در 16 صفحه می باشد و در آن درباره مدیریت و کنترل پروژه ها و اصول این کار   توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است  :

» ادامه مطلب ...

دانلود - 1600 تومان

اصول مدیریت , مدیریت پروژه , کنترل پروژه , کنترل کیفیت

   اصول مدیریت کیفیت

دسته بندی : مقالات مدیریت

این مطلب در مورد  اصول مدیریت کیفیت   و در 7 صفحه می باشد و در آن درباره اصول و نحوه مدیریت کیفیت توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است  :

» ادامه مطلب ...

دانلود - 700 تومان

مدیریت کیفیت

   استراتژیهای توسعه روستایی ایران و ضرورت توسعه روستایی در کشور

دسته بندی : مقالات مدیریت

این مطلب در مورد  استراتژیهای توسعه روستایی ایران و ضرورت توسعه روستایی در کشور   و در 7 صفحه می باشد و در آن درباره توسعه روستایی در ایران و ضرورت این عمل  توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است  :

» ادامه مطلب ...

دانلود - 700 تومان

استراتژیهای توسعه روستایی ایران , روستا در کشور , ضرورت توسعه

   نکات کلیدی برای پیاده سازی موفق سیستم

دسته بندی : مقالات مدیریت

این مطلب در مورد  30نکته کلیدی برای پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP )   و در 7 صفحه می باشد و در آن درباره پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و راهکارهای مفق آن  توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است  :

» ادامه مطلب ...

دانلود - 700 تومان

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان , نکته کلیدی , پیاده سازی

   پرتقا ل

دسته بندی : مقالات کشاورزی

این مطلب در مورد  پرتقال  و در 19 صفحه می باشد و در آن درباره میوه پرتقال و خواص و نحوه پرورش پرتقال  توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است  :

» ادامه مطلب ...

دانلود - 1900 تومان

اثرات پرتقال , خواص پرتقال , میوه پرتقال , پرتقال

   آلودگی هوا و مسمومیت گیاهان

دسته بندی : مقالات کشاورزی

این مطلب در مورد  آلودگی هوا و مسمومیت گیاهان   و در 27 صفحه می باشد و در آن درباره آلودگی هوا و مسمومیت که گیاهان می توانند بر اثر آن داشته باشند  توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است  :

» ادامه مطلب ...

دانلود - 2700 تومان

آسیب به گیاهان , آلودگی هوا , مسمومیت گیاهان , گیاهان
پیگیری فایل های خریداری شده
ایمیل شما :
کد پیگیری : 
صفحات جداگانه
لینک ها

ما همیشه تلاش می کنیم ، خدمات و متمایزی به مشتریان خود ارائه کنیم لذا شما میتوانید نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنند . منتظر شنیدن نظرات شما هستیم  ارسال نظرات و پیشنهادات

تصویر ثابت